Hur ska man ställa sig till frågan om vilken bolagsform man ska välja när man väl har bestämt sig för att köra eget? Valet är klurigt trots om man är ensamföretagare vid valet av aktiebolag eller enskildfirma. Det är dessa två företagsformer, för en ensamföretagare som behandlas i det här blogginlägget. Vi ska utvärdera en del av de skattemässiga effekterna och det juridiska ansvaret som följer med valet mellan enskild firma eller aktiebolag.

Hur stor finansiell risk finns det i verksamheten?

Generellt kan man säga att aktiebolag skyddar dig som företagare mycket bättre om företaget i värsta fall skulle hamna i konkurs. Det gäller inte en enskild firma eftersom du och företaget är samma person. Den största skillnaden mellan dessa två företagsformer är gränsdragningen mellan företagsägarens privata ekonomi och företagets ekonomi. – Ett aktiebolag har laglig rätt att ingå avtal och skuldsätta sig utan att blanda in aktieägarens privata ekonomi. Det juridiska skyddet finns inte för bolagsformen enskild firma. – Ingångna avtal och skuldsättningar som en enskild firma försätter sig i är lika med ingångna avtal och skulder som ägaren privat försätter sig i. Då man ska besluta sig för en företagsform behöver man alltså noga se över hur stora ekonomiska aktiviteter man kommer att försätta ens start-up för. Är de ekonomiska aktiviteterna något större så är ett aktiebolag att föredra. Lagerbolagsverket är ett forum för egenföretagare, ekonomikonsulter och revisorer. Vi hjälper dig med tjänster som försäljning av aktiebolag samt bolagsavveckling. Förmedling av expertis inom ekonomi är helt kostnadsfritt för dig som beställare.

Är du beredd att satsa riskkapital i verksamheten?

Är risken för den ekonomiska aktiviteten inte allt för stor och inte mycket pengar behöver investeras i verksamheten till en början? Då kan enskild firma vara att föredra. Har du dessutom inte det ekonomiska utrymmet för att investera minst 50 000 kr då är aktiebolag helt uteslutet till en början. Man behöver nämligen den summan i eget kapital för att man ska kunna registrera ett aktiebolag hos Bolagsverket. Alternativet då inte aktiekapital finns till en början för att registrera ett aktiebolag är att köpa ett lagerbolag av oss på Lagerbolagsverket. Du kan då välja att inte sätta in något aktiekapital. Aktiebolaget fungerar då under den nya bolagsstyrelsens personliga ansvar (som en enskild firma) tills du sätter in aktiekapital när det går bättre för verksamheten längre fram.

Hur stora löneuttag har du tänkt att göra?

Har man tänkt ta ut högre lön än den första brytpunkten för statlig inkomstskatt är ett aktiebolag det bättre alternativet. För inkomståret 2018 är den första brytpunkten för statlig inkomstskatt 468 700 kr (inklusive grundavdrag) dvs en bruttolön på 39 058 kr per månad. Ha man tänkt sig att betala ut löneförmåner som är avdragsgilla i verksamheten behöver du driva verksamheten som ett aktiebolag. Är lönsamheten till en början blygsam att man inte klarar av löneutbetalningar i närheten av den första brytgränsen kan det vara mer motiverat att driva verksamheten från start som enskild firma (alternativt köpa ett lagerbolag av oss utan krav på aktiekapital).

Är det viktigt att det i bolagsnamnet ingår AB för branschen?

I många fall ger ett aktiebolag (AB) ett seriösare intryck till de man gör affärer med och därför kan det vara att föredra ett aktiebolag istället för en enskild firma.

Årsredovisningen för aktiebolag

Aktiebolagslagen kräver att bolaget ger ut en offentlig årsredovisning vid slutet av varje räkenskapsår. Det gör att aktiebolag som bolagsform gör att det tillkommer en omkostnad för den ekonomiska administrationen. Denna omkostnad kompenseras dock i de flesta fall med att leverantörer, kreditgivare och klienter får bättre insyn i bolaget och det leder oftast till bättre affärer.

Avslutningsvis

Som du kanske förstår är det väldigt svårt att konkretisera vilken bolagsform som är bäst i det enskilda fallet. Det beror helt på vad man ska driva och hur stor omsättning man tror att man kommer att ha. Generellt väljer de flesta att börja med ett aktiebolag. Speciellt sedan regeringen sänkte kravet på aktiekapital från 100 000 kr till 50 000 kr. Lycka till ned företagandet från oss på Lagerbolagsverket!