• Kontaktinfo
  • Bolagsuppgifter
  • Styrelse, innehavare
  • Revisor
  • Firmateckning & tillval
  • Bekräfta

Kontaktuppgifter Fyll i uppgifterna för person som ska ha kontakt med oss under köpet av lagerbolaget.

Namnge bolaget och versamhetsbeskrivning Det är viktigt att tänka på att namnet ska uppfattas som ett företagsnamn för verksamheten som ska bedrivas.

Bolagets adress

RäkenskapsårEtt räkenskapsår är den period för vilken aktiebolaget ska göra sitt bokslut och upprätta sin årsredovisning.

Förbehåll I bolagsordningen kan du ta in olika frivilliga paragrafer, så kallade förbehåll som på något sätt påverkar aktierna eller aktiekapitalet.

Generalfullmakt
En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, dvs. en fullmakt utan inskränkningar.

Generalfullmakt 1

Bankfullmakt ska ställas till
En bankfullmakt ger någon rätt att öppna ett konto i valfri bank, för insättning av aktiekapitalet som är 50 000kr.

Styrelse / Innehavare

Välj hur många personer som skall vara ledamöter och övriga funktionärer.

Styrelseledamot

Person 1

Styrelsesuppleant

Person 2

Styrelsesuppleant

Person 3

Styrelsesuppleant

Person 4

Styrelsesuppleant

Person 5

Övriga aktieägare Det är både en privat person eller ett bolag (juridisk enhet) som kan äga aktierna.

Person 1

Person 2

Revisorer / Revisionsbolag

Ska bolaget ha revisor?Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor. Men de flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek kan välja att inte ha det.

Revisor 1

Huvudansvarig

Revisionsbolag

Revisor 2

Huvudansvarig

Revisionsbolag

Firmateckning och övrigtEn firmatecknare är en person som företräder företaget och har befogenhet att skriva under avtal för företagets räkning

Firmatecknare för bolagetTillval

Ställ fakturan till

Kampanjkod

Hur hittade du oss och ska inte vara obligatoriskt att välja.

Är du i behov av redovisningstjänster och vill få ett bra erbjudande?

Meddelande

Skicka er beställning till våra handläggare. Inom ett par timmar är ert bolag klart.

Din beställning har nu sparats och du kan fortsätta när du vill genom att ange pinkoden nedan. Den är giltig i 30 dagar.

Återuppta köp
Du kan här spara din beställning och fortsätta vid ett senare tillfälle. Klicka på ”spara din beställning”. Vänta tills du erhållit en pinkod. För att återuppta en beställning anger du pinkoden du erhållit och klickar sedan på hämta. Pinkoden är giltig i 30 dagar.

Skriv den kod här. Hämta

eller spara din beställning