Lagerbolagsverkets blogg

Välkommen!

Den här bloggen är främst riktad till företagare och privatpersoner. Genom att följa vår blogg inom ekonomi och juridik får du mycket användbar information om generella
frågor som starkt är kopplade till företagsamhet och inkomstbeskattning.
Följ oss om du vill hålla dig uppdaterad med nyheter!

Skattekonsekvens till följd av gåva till anställd

Enligt huvudregel i 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) ska alla inkomster som erhålls pga. tjänst tas upp sin intäkt. Undantag finns i resterande paragrafer i kapitel 11 (IL). I Exemplet nedan ska vi reda ut hur undantaget; gåva från arbetsgivaren beskattas. När...

Skattekonsekvenser för löntagare med tjänstebil

Om en anställd disponerar en tjänstebil som företaget leasar åt hen behöver den anställde förmånsbeskattas. I exemplet nedan antar vi att bilen är bensindriven och har ett nybilspris på 400 000 kr. Den anställde för givetvis en körjournal och arbetsgivaren betalar...

Aktiebolag eller enskild firma? 

Hur ska man ställa sig till frågan om vilken bolagsform man ska välja när man väl har bestämt sig för att köra eget? Valet är klurigt trots om man är ensamföretagare vid valet av aktiebolag eller enskildfirma. Det är dessa två företagsformer, för en ensamföretagare...

Välkommen till Lagerbolagsverket blogg!

Lagerbolagsverket och alla våra olika parters har enorm kunskap inom ett stort fält av affärsrelaterade ämnen. I den här bloggen ska vi ta upp frågor som majoriteten av människor inte har så stor kunskap inom. Vi kommer att belysa lagar och normer inom ekonomi och...