Priser

Vårt arvode
exkl. moms*
Lagerbolag – Svenskt aktiebolag
Bolagsverkets avgifter på 3 100 kr tillkommer **

Kostnaden på 5 090 kr exkl. moms kan bolaget betala från de 50 000 kr i aktiekapital.
1 990 kr
Tilläggstjänster vid köp av Lagerbolag:
Konsultationer – hjälp med olika frågor kring start av ett aktiebolag. 0 kr
Registrering för F-skatt, Moms & som Arbetsgivare – Hjälp med att registrera bolaget hos Skatteverket för F-skatt, Moms och som Arbetsgivare. 950 kr
Nyemission – Ändra aktiekapitalet från 50 000 kr eller 100 000 kr
Ingen avgift till Bolagsverket tillkommer
950 kr
Aktiesplit – d.v.s. ändring av kvotvärde
Ingen avgift från Bolagsverket tillkommer i och med denna tilläggstjänst
950 kr
Uppdelning i A- och B-aktier
Ingen avgift från Bolagsverket tillkommer i och med denna tilläggstjänst
1 200 kr
Bifirma
Avgift á 1 200 kr till Bolagsverket tillkommer per bifirma **
950 kr
Utländsk ägare/ledamot/suppl./VD
Priset avser en eller flera ägare. (Med utländsk ägare innebär det att ägaren inte är folkbokförd i Sverige).
1 200 kr
Utländskt ägarbolag
Priset är gällande per ägarbolag
1 200 kr
Avbeställningsavgift
+ ev. avgifter för tilläggstjänster
1 500 kr
Andra tjänster än lagerbolag:
Vid ändringar av redan existerande aktiebolag
Vid t.ex. ändring av Bolagsnamn, styrelse, bolagsordning, adress, firmateckning eller aktieägare
950 kr
Nyemission i redan existerande aktiebolag
Avgift á 900 kr till Bolagsverket tillkommer **
950 kr

*
Moms 25% tillkommer på Lagerbolagsverkets arvoden.
**
Bolagsverkets avgifter är momsfria förutom nyregistreringsavgiften (1 900 kr) där moms på 25% tillkommer i enlighet med skattedom från regeringsrätten (Mål nr 5396-09, läs mer hos Skatterättsnämnden).