Enligt huvudregel i 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL) ska alla inkomster som erhålls pga. tjänst tas upp sin intäkt. Undantag finns i resterande paragrafer i kapitel 11 (IL).

I Exemplet nedan ska vi reda ut hur undantaget; gåva från arbetsgivaren beskattas.

När Cristian De La Vega, som också arbetar på företaget, fyllde 40 uppvaktade arbetsgivaren honom med en resecheck för 10 000 kr, detta så att han och frugan skulle kunna åka iväg på en minnesvärd semesterresa. Hans arbetskamrat, Daniel Persson, fyllde 50 nästan samtidigt och fick en modern landsvägsracer. Cykeln kostade företaget 14 000 exkl. moms.

Av 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (IL) framgår att Cristian De La Vega inte behöver ta upp resecheckeken som en intäkt då en resecheck inte enkelt går att byta ut mot kontanter. Skulle det ha gått att enkelt byta ut resechecken mot kontanter hade det räknats som en personalvårdsförmån och ska därmed beskattas.
Att gåvan kan nyttjas av hans maka påverkar inte heller beskattningskonsekvenserna. Detta då skattesubjektet är inkomstförvärvaren; dvs Cristian De La Vega själv och inte hans fru.

Daniel Perssons minnesgåva är även den skattefria då värdet inte överstiger 15 000 kronor. Beskattningskonsekvenserna av bägge gåvorna i exemplet ovan är varken resechecken eller cykeln behöver tas upp som intäkt.

Lagerbolagsverket är ett forum för egenföretagare, ekonomikonsulter och revisorer. Vi hjälper dig med tjänster som försäljning av aktiebolag samt bolagsavveckling. Förmedling av expertis inom ekonomi är helt kostnadsfritt för dig som beställare.