Om en anställd disponerar en tjänstebil som företaget leasar åt hen behöver den anställde förmånsbeskattas.

I exemplet nedan antar vi att bilen är bensindriven och har ett nybilspris på 400 000 kr. Den anställde för givetvis en körjournal och arbetsgivaren betalar inte bensinkostnaderna för de ”privata” milen den anställde kör. Detta exempels siffror gäller för inkomstår 2016.

Skulle arbetsgivaren bekosta bensinen för den anställdes privata körningar uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån utöver själva värdet på bilförmånen. Värdet på bensinen man förbrukat privat räknas då upp med en faktur på 1,2.

Bestämmelserna om bilförmån finns i 61 kap. 5-11 §§ inkomstskattelagen (IL).

Efter att gå igenom gällande års lag om bilförmån förstår man att man behöver följande uppgifter för inkomstår 2016:

– prisbasbelopp för inkomstår 2016: 44 300 kr
– Statslåneräntan nov 2015: 0,65 % (får lägst vara 0,5 %)

Då nybilspriset överstiger 7,5 prisbasbelopp (332 250 kr) blir det ett skattetillägg för det som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Skattetillägget blir då 20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Lagerbolagsverket är ett forum för egenföretagare, ekonomikonsulter och revisorer. Vi hjälper dig med tjänster som försäljning av aktiebolag samt bolagsavveckling. Förmedling av expertis inom ekonomi är helt kostnadsfritt för dig som beställare.

Beräkningen av förmånsvärdet blir enligt följande:

Basbeloppsdelen 0,317 x 44 300 = 14 043 kr
Ränterelaterat belopp 0,75 x 0,0065 x 400 000 = 1 950 kr
prisrelaterat belopp 0,09 x 332 250 = 29 902 kr
Överstiger 7,5 prisbasbelopp 0,2 x 67 750 = 13 550 kr
Summa 59 445 kr

Beskattningskonsekvenserna för löntagaren blir att han ska ta upp 59 445 kr som intäkt. Om vi antar att han har 55 % i marginalskatt blir den årliga kostnaden för bilförmånen 32 694 kr. Därtill kommer kostnaden för bensin.